Tartu autistlike / Aspergeri sündroomiga täiskasvanute tugigrupp

Tartu täiskasvanute tugigrupi kohtumised toimuvad kaks korda kuus esmaspäeviti, kl 18-20.30. Oled oodatud!

Tugigruppidesse tulla võib ka koos tugiisikuga.  Palume uutel tulijatel oma tulekust ette teada anda aspergerid@gmail.com või tel. 56 657 421.

Kui Sa ei ole ise autistlik / Aspergeri sündroomiga või selle kahtlusega isik, kuid tahaksid siiski mingil põhjusel tugigrupis osaleda, siis palume enne kohaletulekut meiega meiliteel kontakteeruda.


Sihtrühm

Aspergeri sündroomi ja autismidiagnoosiga noored ja täiskasvanud inimesed ja ka diagnoosimata inimesed, kes end põhjendatult seostavad Aspergeri sündroomi või autismiga.

Eesmärk

Parandada Aspergeri sündroomiga või autistlike inimeste toimetulekut, enesehinnangut, elukvaliteeti ja suhtlemisoskusi üksteist toetava suhtlemisvõimaluse kaudu, kus võimalikult palju arvestatakse nende neuroloogiliste eripäradega ja soositakse kogemuste vahetamise kaudu neuroloogiliste erinevuste paremat mõistmist ning aktsepteerimist.

Tugigrupi tegevused:

  • vestlused igapäevaelu puudutavatel teemadel
  • üksteisega kogemuste jagamine

Juhendajad

Vaheldumisi tugigrupi need liikmed, kes tunnevad soovi või valmisolekut vajadusel vestlust modereerida. Osalevad ka Aspergeri sündroomiga kogemusnõustajad.

Aeg ja koht

Kaks korda kuus esmaspäeviti, täpsema aja ja ruumi osas jälgi jooksvat infot.

Reeglid

1. Kõik grupi liikmed aktsepteerivad kõiki teisi grupi liikmeid, keegi ei kritiseeri ega kahjusta mingil moel kedagi teist.
2. Grupi liikmed proovivad üksteist abistada ja toetada oma kogemuse alusel.
3. Grupi liikmed peavad kinni konfidentsiaalsuse nõudest – kõik grupis räägitu jääb gruppi.
4. Räägitakse ühe kaupa, kusjuures rääkijat kuulatakse tähelepanelikult ilma katkestamata.
5. Grupis on kõigil õigus sõna võtta, kuid on ka õigus vaikida.

Lisateave:

aspergerid@gmail.com

Esimene tugigrupi kohtumine Tartus toimus 16. novembril 2015. aastal Masingu kooli ruumides. Teine kohtumine toimus 18. jaanuaril, kolmas 15. veebruaril, neljas 21. märtsil, viies 18. aprillil, kuues 16. mail , seitsmes 20. juunil, kaheksas 18. juulil, üheksas 15. augustil 2016, kümnes septembris 2016. Okt 2016 – jaan 2017 toimusid tugigrupid Tähe tn 98 grupiteraapiaprogrammi raames. 20. veebruaril 2017 toimus tavaline, üheteistkümnes tugigrupp sealsamas, 20. märtsil 2017 toimus kohtumine kaheteistkümnendat korda, 24. märtsil 2017 kolmeteistkümnendat korda. Hiljem on tugigrupp toimunud samuti kord kuus. Alates 2018. aastast kaks korda kuus. Tugigruppi on korraldanud ja läbi viinud K. Veskis. Korraldamine ja läbiviimine on toimunud vabatahtlikkuse alusel, s.t. see pole olnud rahastatud ei MTÜ poolt ega muudest allikatest, välja arvatud kolmekuuline periood 2016. aastal (HMN fondi toetus).

Oled lapsevanem? Aspergeri sündroomiga laste vanemate tugigrupid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval kell 17.00  Masingu koolis.