Eesti Autistide Liit

(A short desctiption of the organization in English can be found HERE.)

MTÜ Eesti Autistide Liit (kuni juunikuuni 2019 Eesti Aspergerite Ühing) on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärkideks on:

  • noored ja täiskasvanud autistid ühiskonnas üles leida ja koondada
  • esindada autistide huve avalikes aruteludes, et parandada nende elukvaliteeti Eestis, suurendada üldist teadlikkust autismi ja Aspergeri sündroomi suhtes ja vähendada autismiga seotud eelarvamusi
  • parendada autistide toimetulemisvõimet ja elukvaliteeti nii era- kui tööelu tasandil kogemusnõustamise ja moraalse toetuse kaudu

Esindame Eestis – seni ainsana – rahvusvaheliselt tuntud neurodiversiteedi vaatenurka, mille järgi sarnaselt biodiversiteediga ehk loodusliku mitmekesisusega looduses on ka neuroloogilised erinevused inim-mitmekesisuse loomulikud avaldumisvormid. Meie seisukoht on, et autismi puhul ei ole kohane rääkida “haigusest”, “häirest” või “ravimisest”.  Kõigil on õigus olla täpselt sellised, nagu me oleme, ja see on ainuke inimväärne elamisviis. Loe rohkem selle kohta siit. Meie eesmärgid on kooskõlas ÜRO puuetega inimeste konventsiooniga. Järgime oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.

Vajame väga just Sinu toetust ja lubame, et Sinu toetuse abil teeme Eesti autistide elu paremaks. Meie tegevust on võimalik toetada väga lihtsalt, tehes ülekande meie kontole EE742200221062709704 (Swedbank). Meie MTÜ on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja.

Teine võimalus toetamiseks ja samuti meie tegevustest osavõtmiseks on meie MTÜ liikmeks astumine, mida saab teha, täites ära online vormi aadressil https://aspiyhing.wordpress.com/astu-liikmeks/ . NB! Meie MTÜ liikmeks võib alates 2019. maikuust astuda ka liitumismaksu maksmata. Tervitame ka toetajaliikmeid, kes ise ei ole autistid. Ka toetajaliikmed ei pea nüüdsest maksma liitumis- ega liikmemaksu.

Palun kaalu ka võimaluse  piires püsiannetuse tegemist. Täname!

Meid toetab 2019. aastal KÜSK. Projekt „Eesti Aspergerite Ühingu arenguhüppe tegevuskava“ on saanud KÜSKist toetust summas 3950 eurot. Projekti eesmärk on arengueksperti kaasates MTÜ arenguhüppe tegevuskava loomine.

Kui oled autistlik (või Aspergeri sündroomiga) täiskasvanud inimene ning sooviksid MTÜ tegevustest osa võtta liikmeks astumata, siis võid saata sooviavalduse meililistiga liitumiseks: eesti.autistid@gmail.com. Meililistiga liitumisega ei kaasne mingeid kohustusi ja lubame, et teie isikuandmeid kindlasti kellelegi kõrvalisele edasi ei levita. Hea oleks, kui oma sooviavaldusmeilis mainiksid ära oma sünniaasta ning selle, kas Sul on autismispektri diagnoos (ei pea tingimata olema ametlik diagnoos meiega liitumiseks).

Võibolla huvitavad Sind ka tugigrupid?

Lisaks ootame kõiki, keda autismiteema puudutab, sel teemal mõtteid ja kogemusi vahetama Facebooki “neuroeriliste oma pesa” suhtlusgruppi. Haldame endiselt ka Omamoodi foorumit, mis asub aadressil www.omamoodi.net.

Pakume ka individuaalse kogemusnõustamise teenust nii autistlikele täiskasvanutele kui ka lapsevanematele.

Kontakt: eesti.autistid@gmail.com

Palun tutvu kindlasti ka KKK-ga, võid leida sealt palju huvitavat:

Mis on autism ja Aspergeri sündroom?
Mis on autism? (Nick Walkeri lühiülevaade)
Mis on neurodiversiteet?
Mis on kogemusnõustamine?
Mis on jõustamine?
Mis on habilism (ableism, suutmissurve, puudevaenulikkus)?

Rubriigid: MTÜ | Sildid: , , , , , , , , , , , , | Lisa kommentaar