Eesti Autistide Liit

(A short desctiption of the organization in English can be found HERE.)

MTÜ Eesti Autistide Liit (alates 2014. aasta oktoobrist kuni juunikuuni 2019 Eesti Aspergerite Ühing) on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärkideks on:

  • noored ja täiskasvanud autistid ühiskonnas üles leida ja koondada
  • esindada autistide huve avalikes aruteludes, et parandada nende elukvaliteeti Eestis, suurendada üldist teadlikkust autismi ja Aspergeri sündroomi suhtes ja vähendada autismiga seotud eelarvamusi
  • parendada autistide toimetulemisvõimet ja elukvaliteeti nii era- kui tööelu tasandil kogemusnõustamise ja moraalse toetuse kaudu

Esindame Eestis – seni ainsana – rahvusvaheliselt tuntud neurodiversiteedi vaatenurka, mille järgi sarnaselt biodiversiteediga ehk loodusliku mitmekesisusega looduses on ka neuroloogilised erinevused inim-mitmekesisuse loomulikud avaldumisvormid. Meie seisukoht on, et autismi puhul ei ole kohane rääkida “haigusest”, “häirest” või “ravimisest”.  Kõigil on õigus olla täpselt sellised, nagu me oleme, ja see on ainuke inimväärne elamisviis. Loe rohkem selle kohta siit. Meie eesmärgid on kooskõlas ÜRO puuetega inimeste konventsiooniga. Järgime oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.

Vajame väga just Sinu toetust ja lubame, et Sinu toetuse abil teeme Eesti autistide elu paremaks. Meie tegevust on võimalik toetada väga lihtsalt, tehes ülekande meie kontole EE742200221062709704 (Swedbank). Meie MTÜ on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja.

Teine võimalus toetamiseks ja samuti meie tegevustest osavõtmiseks on meie MTÜ liikmeks astumine, mida saab teha, täites ära online vormi aadressil https://aspiyhing.wordpress.com/astu-liikmeks/ . NB! Meie MTÜ liikmeks võib alates 2019. maikuust astuda ka liitumismaksu maksmata. Liikmeksastumise tingimuseks ei ole ametlik (meditsiinisüsteemi esindaja poolt määratud) autismispektri diagnoos. Tervitame ka toetajaliikmeid, kes ise ei ole autistid. Ka toetajaliikmed ei pea hetkel maksma liitumis- ega liikmemaksu.

Palun kaalu ka võimaluse  piires püsiannetuse tegemist. Täname!

Meid toetas 2019. aastal KÜSK. Projekt „Eesti Aspergerite Ühingu arenguhüppe tegevuskava“ on saanud KÜSKist toetust summas 3950 eurot. Projekti eesmärk on arengueksperti kaasates MTÜ arenguhüppe tegevuskava loomine. Projekt lõppes edukalt, vt detaile siit.

Võibolla huvitavad Sind ka tugigrupid?

Lisaks ootame kõiki, keda autismiteema puudutab, sel teemal mõtteid ja kogemusi vahetama Facebooki autismispektri tugigruppi.

Pakume ka individuaalse kogemusnõustamise teenust nii autistlikele täiskasvanutele kui ka lapsevanematele.

Kontakt: aspergerid@gmail.com

Palun tutvu kindlasti ka KKK-ga, võid leida sealt palju huvitavat:

Mis on autism ja Aspergeri sündroom?
Mis on autism? (Nick Walkeri lühiülevaade)
Mis on neurodiversiteet?
Mis on kogemusnõustamine?
Mis on jõustamine?
Mis on habilism (ableism, suutmissurve, puudevaenulikkus)?

Siinse veebilehe aspergerid.ee (aspiyhing.wordpress.com) loojaks ja haldajaks on Kaarel Veskis. Siinsel veebilehel ilmunud kirjutiste autoriks, koostajaks või tõlkijaks on üldjuhul Kaarel Veskis, välja arvatud need tekstid, mille juures on ära toodud originaalteksti teine allikas, autor või tõlkijad ning lisaks järgmised tekstid:

Autismimüüte (autor Birgit Soans)
Ekstraverdid, te pole ainsad! (autor B. Soans)
Mis on meltdown?  (autor B. Soans)
Vastus Postimehes ilmunud artiklile “Dieet aitab leevendada autisti vaevusi” (autorid K. Veskis, B. Soans)
Autismist meedias (autor B. Soans)
Autistid tööjõuturul  (autor anonüümne)
“14 asja, mida ma autist olemise juures vihkan” (tõlkijad A. Otsar ja K. Veskis)

Rubriigid: MTÜ | Sildid: , , , , , , , , , , , , | Lisa kommentaar