Psühhiaatriliste diagnooside problemaatilisusest

“Psychiatry Research” avaldas hiljuti Liverpooli ülikooli teadlaste uurimuse, mille põhijärelduseks on, et paljudel psühhiaatrilistel diagnoosidel puudub teaduslik alus ja et neid diagnoose ei saa tegelikult kasutada inimesi vaimse tervise seisundite alusel liigitamiseks.

Uurimuses esitatud põhijäreldused:

  • Diagnoosideni jõutakse väga erinevate otsustusreeglite alusel ja erinevate diagnooside sümptomite vahel on liiga palju kokkulangevust.
  • Psühhiaatrilised diagnoosid kirjeldavad enamasti selgelt traumaatiliste kogemuste ja eluraskuste kogemise tulemusel tekkinud seisundeid, ilma neid seisundeid aga traumade ja eluraskuste kogemisega seostamata.
  • Üldisi diagnoose ei saa kasutada konkreetse individuaalse patsiendi abistamiseks.
  • Psühhiaatriliste diagnooside kasutamine tekitab stigmasid ja eelarvamusi.
  • Diagnoosimismetoodikas on tohutult vasturääkivusi, segasust, meelevaldseid kriteeriume.
  • Diagnostiline süsteem põhineb valel eeldusel, et igasugune psüühiline tasakaalutus tuleneb mingist objektiivsena kirjeldatavast “häirest” ja diagnoosimisel ja diagnooside kirjeldamisel kasutatavad hinnangud selle kohta, mis on “normaalne”, on seejuures väga subjektiivsed.

Allikas: https://neurosciencenews.com/meaningless-psychiatric-diagnosis-14434/