Tugigrupid

Aspide Tallinna tugigrupi esimene kohtumine toimus 23. septembril 2015 kl 18-20 Pelguranna Teraapiakeskuses. Seda korraldas Tallinna Vaimse Tervise Keskus, tugigrupi planeerimine ja esimese kohtumise läbiviimine toimus koostöös Eesti Aspergerite Ühinguga (uue nimega Eesti Autistide Liit).

Alates 2018 toimusid Tallinnas Eesti Autistide Liidu osalemisel algatatud uue aspide tugigrupi kohtumised keskmiselt üks kord kuus. Hetkel meil selle tugigrupi kohta info puudub.

Kaks korda kuus toimuvad küll endiselt Eesti Autistide Liidu poolt korraldatavad Tartu tugigrupi kohtumised. Keda see huvitab, palun võtke eelnevalt meiliteel ühendust eesti.autistid@gmail.com. Meil on ka Skype’is ning FB-s tugigrupid, millega liitumiseks palun saatke enda lühitutvustus eesti.autistid@gmail.com.

Tugigruppidesse on oodatud ka kõik, kes varem pole osalenud!