Otsime autistide kogemuslugude raamatule kaasautoreid!

Eesti Autistide Liit annab välja autistide kogemuslugude raamatu ja ootab sellesse autistide kirjutatud lugusid enda elust. Oma loo võib esitada ka suuliselt, intervjuu vormis, samuti chatina küsimustele vastates. Palun anna oma kogemusloo suulise või chati intervjuu vormis esitamise soovist teada autistide.raamat(ät)gmail.com.

Enamasti kirjutavad autistidest mitteautistid ja samuti kujutatakse filmides ja telesarjades autiste neurotüüpsete inimeste pilgu läbi. Seetõttu ei parane selle mõistmine, kuidas autistid tegelikult ise maailma tajuvad ja millest tegelikult nende probleemid tekivad. Meie projekti eesmärk on näidata Eesti lugejale maailma läbi erinevate autistide pilkude. Oma elust kirjutamine või rääkimine võib olla meiesuguste inimeste jaoks teraapiline protsess ning oma loo avaldamine võimaldab nii üldsusel kui Sinu lähedastel Sind paremini mõista.

Oma loo võib kirjutada vabas vormis või toetudes küsimustikule, valides sealt soovi korral vastamiseks ka ainult mõne enam kõnetava teema. Soovitame valida teema, mis ei tekita liiga suurt stressi.

Eesti Autistide Liit jätab endale õiguse raamatu terviku huvides kokkuleppel autoriga tekste vajadusel muuta ja lühendada. Loo võib avaldada anonüümselt või pseudonüümi all.

Raamatu kogemuslugude kogumine toimub teemade kaupa, igal teemal on uus tähtaeg. Esimesena ootame lapsepõlve-teemalisi kogemuslugusid 21. märtsini 2021 meiliaadressil autistide.raamat(ät)gmail.com. Nüüd ja edaspidi on siiski oodatud lood ka õpinguaastate, täiskasvanuks saamise ja igapäevaelu, suhete, annete ja eriliste kogemuste ning kõigil muudel teemadel, mis puudutavad autistina elamise kogemust. Lood võivad olla kunstilises vormis (ka luuletused). Oodatud on samuti enda joonistatud ja maalitud pildid, koomiksid. Loo võib esitada kasvõi pildikollaažina või kokkuleppel muus vormis.


Lapsepõlv

Kõik saab alguse lapsepõlvest. Millised olid Sinu lapsepõlvekogemused? Millised on varased lapsepõlvemälestused? Kuidas läks lasteaias ja koolis? Millised on teismeea eredamad mälestused?

Millised olid Su suhted vanematega? Millised olid Su suhted teiste sugulaste ja tuttavatega? Kirjelda mõnda olukorda. Milliseid raskusi Sa lapsena kogesid? Kuidas need olukorrad lahenesid?

Mida Sa oma kogemuste põhjal järeldad elu kohta? Mida Sa lapsena oleksid vajanud, et tunda end hästi?

Õpinguaastad

Millised on Su kogemused õppimisega (algklassides, põhikoolis, keskkoolis, ametikoolis, kõrgkoolis)? Kas Sulle meeldis õppida? Kuidas Sulle meeldis õppida? Kuidas koolis käimine Sulle sobis?

Milline oli kaaslaste ja õpetajate suhtumine Sinusse? Millised olukorrad koolis tekitasid raskusi ja miks? Mida Sa tundsid erinevates olukordades? Mida Sa oleks selles olukorras vajanud? Kirjelda mõnda olukorda.

Kuidas oleks saanud koolielu paremini korraldada, et see oleks paremini vastanud Sinu vajadustele? Mis oli Sinu jaoks koolis hästi?

Erihuvid, erilised kogemused, anded ja eneseteostus

Kas Sul on erilisi huvisid? Millised need on? Kas Sa saad igapäevaelus tegelda asjadega, mis on erihuvidega seotud?

Kas Sul on erilisi andeid? Milles need väljenduvad? Millist tuge Sul on olnud võimalik saada oma annete välja arendamiseks? Millist tuge Sa vajaksid praegu, et oma andeid hooldada ja täiel määral rakendada? Millised võimalused on Sul rakendada oma andeid eneseteostuseks, palgatööks? Kas Sa tunned missiooni tunnet, soovi elu jooksul midagi olulist ära teha? Mis see võiks olla?

Millised takistused on annete rakendamisel? Mis peaks muutuma, et Sa saaksid oma andeid igapäevaselt paremini rakendada? Kas Sul on unistusi midagi teha?

Kas Sa oled kogenud tavapärasest erinevaid seoseid nähtuste vahel, nt sünesteesiat, mida paljud teised inimesed kunagi ei koge? Millised need kogemused on?

Elu autistina

Millistes olukordades oled tundnud, et oled teistsugune kui teised? Palun too näiteid.

Millal ja kuidas said teada, et oled autist? Kuidas see teadasaamine on Su elu muutnud?

Kas Sa oled loonud oma kodu või elad koos vanematega? Mis on Sulle kodus oluline?

Kas Sinu keskkonnataju on kuidagi erinev tavapäraseks peetavast? Kas Sa näed asjade ja nähtuste vahel seoseid, mida teised ei märka? Mida Sa märkad?

Kas Sa tegeled maailma probleemidega, kasvõi ainult oma mõtetes? Kuidas ühiskonnas asjad võiksid paremini olla?

Millised on Su unistused? Mida Sa elult soovid?

Suhted teiste inimestega, loomadega, ümbritseva keskkonnaga

Kes on Sind elus toetanud? Mida Sulle meeldib teistega koos teha? Milliste inimestega koos Sulle meeldib olla?

Millised on Su suhted teiste inimestega? Kirjelda mõnda olukorda. Kuidas Sa tuled toime erinevates suhtlusolukordades? Palun too näiteid. Kui Sa oled kogenud raskusi inimestega suheldes, siis milles need on väljendunud? Millistes suhtlemisolukordades Sa tunned end hästi?

Milline on Su suhe tunnete ja emotsioonidega? Milliseid emotsioone Sa sagedamini tunned (viha, raev, kurbus, meeleheide, segadus, ükskõiksus, rõõm, üllatus, elevus, armastus, tänu…)? Kuidas Sa tuled toime enda emotsioonidega? Kuidas Sa tuled toime teiste inimeste emotsioonidega?

Millised on Su suhted loomadega? Millised on Su suhted taimedega, maastikega, üldisemalt loodusega?

Tähistamine

Mis on Sinu jaoks püha? Mis on Sinu elus tähistamise väärset? Kuidas Sa neid erilisi hetki oma elus tähistad? Mis annab Su elule tähenduse? Kuidas Sa tähistad või sooviksid tähistada oma sünnipäeva ja pühasid?

(Pilt: “Upsidedown“, S. A. Murray)