AQ-TEST

Psühholoog Simon Baron-Cohen koostas koos kolleegidega Cambridge’i autismi uurimiskeskusest autismispektri koefitsiendi (AQ) küsimustiku, millega mõõdetakse autistlike joonte tugevust täiskasvanutel. Testi esimesel põhjalikumal katsetamisel oli kontrollgrupi keskmine skoor 16,4. Kaheksakümmend protsenti autismi või muu sarnase häire diagnoosiga inimestest saab tulemuseks 32 punkti või rohkem. Test ei ole siiski mõeldud diagnoosimiseks ning paljud neist, kes saavad üle 32 punkti ja vastavad seejuures kergekujulise autismi või Aspergeri sündroomi diagnostilistele kriteeriumitele, saavad igapäevaelus raskusteta hakkama.

Testi tõlge pärineb Grandini-Paneki raamatust, tõlkija Jürgen Innos. Avaldame tõlkija loal. Ennast saab testida siin:

https://docs.google.com/forms/d/1QW8JZJfT9SlZ3IjgUzNHb2Mk8MxMvnl1a7OjRkmBHfg/viewform?chromeless=1&fbclid=IwAR3uuj3vuCMIC59Ly54KMdHHAo59_gYsyDYyRk0lJ9kf23oNfbh1zusF51s&edit_requested=true