Eesti Autistide Liidu esindaja osales 14. oktoobril 2020 kell 10-13 toimunud Eesti Puuetega Inimeste Koja mõttetalgutel „Kuidas kaitsta psüühikahäirega inimeste huvisid?“

E-mõttetalgu eesmärk oli luua ühine aruteluruum inimestele, kes on huvitatud psüühikahäirega inimeste inimeste huvide ja õiguste edendamisest Eestis. Osalema oodati taastujaid, “psüühikahäirega” inimesi ja nende pereliikmed, kogemusnõustajaid, valdkonna MTÜ-de eestvedajad kui ka spetsialiste.

E-mõttetalgu raames anti ülevaate EPIKoja tegevusplaanist psüühikahäirega inimeste huvikaitse võrgustiku loomiseks. Lisaks tutvustati Eestis tegutsevate psüühikahäirega inimesi/taastujaid ja nende lähedasi koondavate MTÜ-de, seltsingute või muus formaadis tegutsevate gruppide seas 2020. aastal läbiviidud küsitluse tulemusi. Talgu esimese poole lõpetas vestlusring, kus tutvustati huvikaitse tähendust ja toodi konkreetseid näiteid, milliste tegevuste kaudu on puuetega inimeste organisatsioonid oma liikmete huvisid ja õigusi kaitsnud. Teises pooles pakuti kõigile osalejatele võimalust arutleda samadel teemadel väiksemates gruppides.