Eesti Autistide Liit – mõned meie senised olulisemad saavutused ning tööpakkumine koordinaatorile (2020 sügis)

Eesti Autistide Liit (EAL, varasema nimetusega Eesti Aspergerite Ühing) on alates 2014. aastast tegutsenud autismispektri inimeste eneseesindus- ja huvikaitseorganisatsioon.


Eesti Autistide Liidu ehk EALi tegevus on hõlmanud muuhulgas järgnevat:

  • alates 2015. aastast täiskasvanud aspergerite tugigrupi korraldamine Tartus 2 korda kuus ja kaasa aitamine Tallinna tugigruppide algatamisele
  • mitmete autistide eestikeelsete foorumite jt netisuhtluskanalite haldamine ja modereerimine
  • 2016.a. HMN fondi toel kolmekuuline grupiteraapia projekt täiskasvanud autistidele
  • ühingu Facebooki-lehekülje alt on jagatud ja vahendatud alates 2014. aastast regulaarselt palju väärtuslikku autismialast infot ka eestikeelsete kokkuvõtete ning tõlgetena
  • 2017.a. alates koostöö Eesti Töötukassaga – oleme nõustanud Eesti Töötukassat autistlike klientide teemal ja oleme koostanud Eesti Töötukassa asutusesiseseks kasutuseks juhendmaterjali Aspergeri sündroomiga klientidega suhtlemiseks, meie liikmed on pakkunud kogemusnõustamisteenust ka Eesti Töötukassa klientidele
  • Artiklite, kirjalike intervjuude jm kirjutiste avaldamine ning videotes ülesastumine aastate jooksul meedias ja meie kodulehel
  • 2018.a. osalemine Sotsiaalministeeriumi kampaania „Pole hullu” kavandamises ja realiseerimises, sellega seoses lühivideod teadlikkuse tõstmiseks veebis, ca tunniajaline video Sotsiaalministeeriumi Youtube’i kanalil, mitmed Delfi sisuturundusartiklid, raadiosaade jms
  • Autismiteemalise raamatu “Autismi olemus. Neuroloogilise mitmekesisuse kaitseks” kirjutamine ja avaldamine juhatuse liikme poolt

EAL otsib endale appi koordinaator-projektijuhti, kelle ülesandeks oleks algatada, juhtida ja edendada alates 2020. aastast 2019. aastal KÜSK-i projekti käigus koostatud EAL-i arengukavasse kirja pandud tegevusi. Need tegevused on näiteks:

– luua ühingule uus koduleht lähtuvalt arengukavast
– arendada koostöövõrgustikku
– olla abiks tugigruppide läbiviimisel ning uue raamatu jm autismiteemat puudutavate infomaterjalide väljaandmisel
– olla abiks teavitusürituste korraldamisel ja autiste puudutavate uuringute läbiviimisel.

Otsitav inimene peaks olema hea suhtleja ja omama sotsiaalvaldkonna projektide juhtimise kogemust, samuti pooldama EAL-i kodulehel aspergerid.ee ning raamatus “Autismi olemus: neuroloogilise mitmekesisuse kaitseks” (vt ka lugejate tagasiside) kirjeldatud autistide huvikaitse põhimõtteid.
Esialgu tuleb töötada vabatahtlikult, kuid koordinaatori üheks ülesandeks on tekitada EALile piisav püsirahastus, millest piisaks ka koordinaatori enda palgalise töökoha tekitamiseks. Piisava rahastuse loomine on reaalne, kuna aastatepikkune eeltöö selleks on juba tehtud ning 2019. aasta lõpus on valminud EAL-i arenguhüppe tegevuskava. Huvi korral palun kontakteeru meiega meiliaadressil aspergerid@gmail.com.

Katkend 2017. aasta detsembrikuus “Puutepunktide” ajakirjas ilmunud artiklist “Aspergeri sündroomiga Oskari sööst vabalangusesse. Kus tehti viga?” :
“Ühe noore inimese elutee näib tüürivat lõppjaama. Ühiskond ei ole tema eripärasid arvestanud, ei ole andnud talle võimalust elada sellisena, nagu ta on siia ilma sündinud. Ei ole suutnud – või tahtnud – talle eluks hädavajalikku tuge pakkuda.”

Artiklis räägitakse andekast ja ülitundlikust noormehest, kellele ei sobi tavapärane haridussüsteem ja kellele ei osata toimetulekuks tuge pakkuda. Kirjeldatakse, kuidas sellel on olnud traagilised tagajärjed. Teame, et selliseid traagilisi saatusi on jätkuvalt Eestis tuhandeid. Kõik autistid ei pruugi olla üliandekad, kuid võiksime ju väärtustada iga inimhinge sõltumatult tema annetest ja mitte jätta kedagi täiesti abita. Käib äge vaidlus teemal, kas autism on geneetiline eripära või vaktsiinidest või millestki muust tingitud haigus. Tulised vaidlused aga on varjutanud kurva tõsiasja, et – ükskõik, kuidas me autismi ja selle põhjuseid mõtestame – Eestis ei ole peaaegu ühtegi tõepoolest mõjukat organisatsiooni, kes suudaks reaalselt, autistide endi vaatenurki ja sõnumeid avalikkuse ette tuues Eesti ühiskonnas autistide huvide eest seista, vähendades autistide marginaliseerumist ning eelarvamusi autistide kohta ja tekitades meedia ja ürituste kaudu laiemat teadlikkust sellest, millised on autistide erivajadused jpm. Kui Sulle tundub, et tahaksid panustada selle ebainimliku olukorra lõppemisse, siis palun jaga siinset koostööpakkumist.