Dokumendid


Põhikiri (muudetud 2019)

2015. aasta majandusaasta aruanne

2016. aasta majandusaasta aruanne

2017. majandusaasta aruanne

2018. aasta majandusaasta aruanne

ÜRO eriraport, milles seletatakse, miks riiklikusse poliitikasse ja puuetega inimesi puudutava seadusandluse väljatöötamisse ning otsuste tegemisse peaks olema kaasatud autistide poolt juhitavad autismiorganisatsioonid ja et autistide endi seisukohti peetaks nende tegevuste puhul esmatähtsaks.


ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee soovitused Eesti riigile (List of Issues), millele riik koostab kirjaliku vastuse enne 2020. kevadesse kavandatud riigi raporti kaitsmist komitees.

Töövõime ja puude hindamise taotluse täitmise juhend kommentaaridega SKA juuni 2016

TVR taotluse täitmisel abistajatele SKA juuni 2016

Advertisements