Inglisekeelne loetelu Aspergeri sündroomiga tüüpiliselt kaasnevatest isiksusejoontest erinevates eluvaldkondades (vajab tõlkimist, mitte kasutada diagnoosimisvahendina)

AdultASDTraitsTip FinalCopy